Gallery of happy Maemuki Japanese Spitz

Saphira thinking about swimming
Saphira thinking about swimming
Spyro
Spyro
Saphira
Saphira
Milla being brushed
Milla being brushed
Babies
Babies
Zuko
Zuko
Tight fit!
Tight fit!
Tempe
Tempe
Saphira
Saphira